Alle som meinar noko om hesjing: Her kan du få det ut! Eg har eit spørsmål, forresten: Heiter det ei hes? Eg veit det heiter det i Sunnfjord, men eg er interessert i kva som står i ordboka.