Blir eit hopp til 5 hjerter over 3 ruter exclusion? Eller har du eit betre forslag til melding for å finne ein eventuell sjuar?